Aleš Novák

Aleš Novák (*1979) je český malíř, sochař a architekt, který vystudoval Ateliér sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a Fakultu architektury na Technické univerzitě v Liberci. Rozličnost akademické zkušenosti přispívá k jeho uměleckému vyjádření, v němž pozoruje a přihlíží k různým aspektům jednoho předmětu, plátna nebo prostoru, aby vytvořil objekty, které konceptuálně cílí na vícero perspektiv.