Berlinskej Model je galerie současného umění a platforma poskytující místo pro uměleckou praxi s přesahy do politiky, ekologie a dalších sociálně angažovaných směrů uměleckého vyjádření.