Aleš Zapletal

Aleš Zapletal je český malíř známý svým filozofickým a analytickým myšlením, které se odráží v jeho obrazových a figurativních malbách. Svými díly často odkazuje na slavné filozofické problémy a školy, přičemž čerpá z příběhů národní literatury a konfontuje ji s modernistickou tradicí, aby ji postupně revidoval a poupravil.