Alžběta Krňanská

Alžběta Krňanská (*1992) je česká umělkyně, která tvoří na pomezí objektu a abstraktní malby, ačkoliv v jednom ze svých prvních cyklů používala jako odrazový můstek textilii. V jejích dílech hraje velkou roli jasné a čisté vyjádření, které v sobě nese obrazové a typografické prvky doplněné světlými barvami.

Plátna, která vznikají od minulého roku v atelieru Bety Krňanské, jsou definována ornamentálním tvaroslovým, které je převzato z aténských schodišť, zábradlí a okeních mříží. Za dekorativním ornamentem se však skrývá velmi sofistikovaný výklad plný odkazů do světa sociálních sítí.