David Krňanský

David Krňanský (*1987) je český umělec usazený v Praze a člen uskupení Black Hole Generation, které má sklon využívat nástroje vizuální kultury, ready-made objektů a kopií, čímž vytváří kritický komentář o stavu světa. I když pracuje s různými médii, jeho hlavním uměleckým nástrojem je malba, skrze kterou vytváří abstraktní díla charakteristická bezstarostným užitím barev s motivy geometrických hraničních linií.