Dominik Forman

Dominik Forman (*1989) vystudoval Fakultu výtvarných umění VUT v Brně a je jedním ze spoluautorů manifestu radikálního realismu. Po boku umělců Vasila Artamonova, Michaela Hausera, Alexeye Klyuykova a Avdeje Ter-Oganjana, navrhl manifest, který se zaměřuje na realismus druhé poloviny 20. století mající své kořeny především v sovětském bloku, a jež v současné době hledá takové cesty současného umění, které by mohly fungovat na ideologické, formální i socio-politické úrovni.