Hynek Alt

Hynek Alt je vizuální umělec působící v Praze. Ve své práci se zaměřuje převážně na postkonceptuální přístup k médiu fotografie a výzkum fotografického obrazu, který ukotvuje v prostorových instalacích, často využívajících spíš principy a charakter reprodukovaného záznamu, než fotografii samotnou.