Isabela Grosseová

Isabela Grosseová (*1976) vystudovala pražskou Akademii (ateliéru Milana Knížáka) a absolvovala několik studijních stáží a stipendijních pobytů, mimo jiné například na Universite Libre de Bruxelles nebo na Royal University College Of Fine Arts ve Stockholmu. Na AVU později studovala i v Ateliéru architektonické tvorby Emila Přikryla. V počátcích její tvorby můžeme pozorovat právě zaujetí hranicemi mezi uměním, designem a architekturou, které se později transformovalo v zájem o architekturu a urbanismus jako společenské a politické téma.