Iveta Schovancová

Iveta Schovancová (*1992) je absolventkou Ateliéru fotografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a Ateliéru nových médií II na Akademii výtvarných umění v Praze. Pracuje s technickým obrazem, objekty, výšivkou a instalací. Základními tématy její práce jsou blízkost, vzdálenost a překážky v komunikaci mezi lidmi a předávání informací neverbálními (vizuálními a jinými) způsoby. Konkrétní témata, která často vycházejí z vlastní zkušenosti, zpracovává s důrazem na důslednost metody, soustředěnost procesu a s otevřeností vůči různosti výsledků. Zkušenost s tvorbou fotografického obrazu Iveta přenáší do uvažování o objektu a konflikt v prostoru promítá do plochy. Pozornost k rukodělnosti a velkorysost prezentace umožňuje vrstevnatost, která se samotná často stává jedním z témat.