Jan Haubelt

Jan Haubelt (*1977) je český umělec věnující se tématu iluze. Vytváří díla s materiálními a perceptuálními vlastnostmi artefaktu. Díky tomu, že pracuje hlavně s fotografií, instalací a objektem, jsou pro něho charakteristické jednak nakládání s prostorovou situací, jednak výsledné dvourozměrné fotografické dílo.