Jesper Alvaer

Jesper Alvaer je norský umělec působící v Oslu a Praze. Od roku 2013 do roku 2017 působil jako výzkumný pracovník na Národní akademii umění v Oslu s projektem Práce, práce: inscenace dislokace v umělecké a neumělecké práci. Je držitelem MFA z Akademie výtvarných umění v Praze (2004) a CAGS z Divize umění, zdraví a společnosti Evropské absolventské školy EGS (2014). Kromě představení svého umění na řadě mezinárodních výstav se Alvaer zúčastnil také řady studijních, pobytových a výzkumných programů v Norsku i v zahraničí.