Jiří Thýn

Jiří Thýn (*1977) je český fotograf, který na svých výstavách kombinuje fotografie a trojrozměrné objekty, aby tak divákovi zprostředkoval vhled do procesu probíhajícího uvnitř jeho fotografií, které navazují na současný postkonceptualismus. I když pracuje sériově, netvoří všechny obrazy na stejné, jednotné téma. K sérii naopak přistupuje jako k cestě jak nahlížet na totéž téma z jiných úhlů.