Lenka Glisníková

Lenka Glisníková (*1990) je česká umělkyně a absolventka Ateliéru fotografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Středobodem její práce je tak médium fotografie. Často se její díla rozprostírají do prostorových instalací a performativních událostí, při nichž prozkoumává proměny životního stylu v návaznosti na vliv technologického pokroku.