Martin Janíček

Web

Martin Janíček (*1961) je umělec zabývající se zvukem, sochou, hudbou a zvukovou postprodukcí. Ve své tvorbě tak zkoumá akustické vlastnosti mnoha materiálů a sám vynalézá nové nástroje. Většina jeho děl je interaktivní a přizpůsobená místu výstavy.