Martin Zet

Web

Martin Zet (*1959) je český umělec a akademicky vyučený sochař, který se věnuje médiu kresby, fotografie a videa. Je známý i pro své happeningy. Jeho dílo se zaobírá časem ve dvojím smyslu – časem jako dobou trvání směřující k destrukci a časem jako stopou v paměti či minulosti.