Martina Růžičková

Martina Růžičková (*1993) je slovenská umělkyně, která v současné době dokončuje doktorát na FaVU VUT v Brně. Její výzkum nese název „Životní styl mezidruhového kolektivismu“, jehož hlavním cílem je dlouhodobá spolupráce mezi umělcem a oborníky z mnoha oborů. Činí tak, aby navrhla komplexní životní styl koexistence lidských a ne-lidských entit.