Milan Mazúr

Milan Mazúr (*1989, Žilina) je umělec a filmař, jehož vizuální řeč neustále balancuje na hraně mezi spektakularitou současné masové vizuality a jejím zpochybňováním, zahrnujícím i sociálně kritický podtext. Jeho videa a filmy vstupují do širšího instalačního rámce. Na Slovensku narozený umělec je absolventem ateliéru Intermediálních konfrontací na pražské UMPRUM a v současnosti je doktorandem v Ateliéru nových médií I. na pražské AVU. Žije a působí v Praze.