Nadira Husain

Nadira Husain (*1980) je francouzsko-indická umělkyně, jež dříve pracovala především s velkoformátovou malbou, ale nedávno přešla k práci s trojrozměrnou perspektivou. Ve své tvorbě staví do kontrastu evropskou a východní obraznost, užívá zdobné, abstraktně geometrické vzory a, je-li její inspirací v tu danou chvíli zrovna feministická teorie, zobrazuje androgynně vyhlížející ženy, které podrývají konvenční způsoby zobrazování genderu.