Nika Kupyrova

Nika Kupyrova (*1985) je ukrajinská umělkyně a kurátorka žijící a působící v Praze. Studovala ve Vídni, Edinburghu a na Islandu. Její dílo do sebe zapracovává předměty každodenní potřeby, literaturu a popkulturní jevy, aby spojilo textový a vizuální jazyk, a tím pádem vytvořilo mnohovrstevnaté instalace, které probádávají postdigitální dobu.