Titanie Seidl

Aktivity maliarky Titanie Seidl (1988) a umelca Lukasa Thalera (1989) sa okrem vedenia viedenskej galérie Mauve od roku 2019 rozvíjajú aj na úrovni autorskej kolaborácie. Originálne prepojenie symbolicky orientovaných olejomalieb (Seidl) a minimalistickej priestorovej tvorby (Thaler) vyúsťuje do neštandardných objektov a inštalácií, ktoré sa zaoberajú vzájomnými vzťahmi či komunikáciou, pričom zostávajú otvorené možným interpretáciám a asociáciám. Nová séria spoločných prác je podmienená vopred zadefinovaným pravidlom – fixnou šírkou formátov – a ponúka spojenie historizujúcich maliarskych zátiší s materiálnymi experimentmi vo forme reliéfnych malieb.