Václav Litvan

Václav Litvan (*1983) je český umělec a absolvent ateliéru intermediální tvorby na Akademii výtvarných umění v Praze. Momentálně pracuje v Sochařské pohotovosti, společnosti tvořené mladými umělci, kteří se specializují na všechny aspekty produkce filmových dekorací, rekvizit, soch, modelů a budov. Jeho díla se často zabývají nalezeným materiálem, jehož vlastnosti Litvan dále rozvíjí, aby tak vytvořil kulturní artefakty na pomezí mezi objekty denní potřeby a sochami.