Heroine

Adam Holý na výstavě HEROINE vystavuje pouze dvě fotografie.Obě pracují s základními vizuálními operacemi, zrcadlení a otočení.To co je na jednu stranu formálním postupem může na druhou stranu být i referencí na symbolické operace – magické úkony – akt převrácení a zdvojení.Na jedné z fotografií vidíme slunce podivně zářící ze země namísto oblohy.Ve stejné úrovni a ve stejné velikosti jako dopravní zrcadlo (Zrcadlo které se dává do zatáček tam, kde jízda aniž by jsme viděli za roh může být nebezpečná).Slunce je poníženo a překlopeno na zem.

Modelka na druhé z fotografií je také překlopena hlavou dolů,obrácena lůnem k nebi. Zrcadlení výjevu (to že se stejná modelka objevuje na snímku dvakrát) upozorňuje na to, že nejde o skutečnou bytost, ale pouze o obraz, přelud, sukubu (succubare, „ležet vespod“).

Malířskost – fantomovost je zde posílena i faktem, že k líčení modelky byl přizván malíř Josef Bolf. Třetí fotografie, tedy ta nevystavená (která je pouze součástí pozvánky) je vložená do grafického znaku hexagramu znaku Thelemy: víry stvořené Aleisterem Crowleyem uctívající (pohlavní) touhu.Výstava nese název HEROINE (hrdinka). Hrdinkou v pojetí Adama Holého může být modelka, která se bezvýhradně a tedy bezestudu (možná iniciována omamnou látkou) nechá vést vůlí fotografa, aby jako medium zobrazovala touhu, která je však někde mimo ni samou.

Odkazy k okultizmu, populární kultuře a erotice Adam Holý nepřímo navazuje na tradici amerického nezávislého tvůrce filmů Kennetha Angera aniž by přitom upadal do klišé, kde je estetika okultizmu kombinovaná s erotikou jen stylem.

Pavel Sterec