Kanadská škola

První den jeli vysokým pohořím. Modravě černé masy kamení dosahovaly špičatými klíny až k vlaku, vykláněli se z okna a marně hledali jejich vrcholy, otvírala se tmavá, úzká, rozervaná údolí, prstem opisovali směr, jímž se ztrácela, široké bystřiny prudce stékaly ve velkých vlnách po kopcovité půdě a nesouce v sobě tisíce zpěněných vlnek, vrhaly se pod mosty, po nichž vlak projížděl, a byly tak blízko, že tvář trnula pod jejich chladným dechem.
Franz Kafka, Amerika