20 cm of Sound

Koncerty: Negative Friend a Palmovka

Máte nějaký zajímavý elektronický hudební nástroj do 20cm velikosti, zabýváte se výrobou nebo nástroje sbíráte? Přijďte se pochlubit do Berlinskyho Modelu na první ze série workshopů Sounds & Crafts. Kdo chce může nástroj předvést a krátce o něm pohovořit, ale stačí nástroj přinést a prezentovat jednotlivcům na připojených sluchátkách.

Sounds & Crafts
Zvuky a řemesla, název serie workshopů a koncertů je volnou parafrází na anglické hnutí z konce 19. století Arts & Crafts Johna Ruskina a Williama Morrise. Stejně jako oni chtěli klasickou průmyslovou výrobu obohatit vlivem výtvarného umění i v oblasti zpracování zvuku se můžeme setkat s přístupem jež není klasický (akademický) ale experimentální, tudíž hudbu netvoří jen lidé kteří precizně ovládají nějaký nástroj, ale i ti jež fascinuje zvuk jako takový a rozhodli se s touto formou pracovat odlišně, či klasický přístup obohatit něčím novým, neotřelým.

Pocházejí například z řad výtvarných umělců, designérů a třeba i lidí kteří se zabývají přímo výrobou originálních elektronických nástrojů, či jejich sbíráním. Parafráze na Arts & Crafts je v tomto případě velmi volná, protože tito umělci/hudebníci se většinou nesnaží svou hudbu prodat, nebo jsou vyloženě politicky proti její komodifikaci, v radikálním případě ji dokonce ani nenahrávají a pouze improvizuji na živých vystoupeních.Samozřejmě že dochází i k tomu že tato experimentální/radikální hudba bývá „prodána“ například do reklam či filmů a tím ztrácí svoji původnost či autenticitu a stává se z ní mainstream.

Série workshopů Sounds & Crafts si klade za cíl představit širšímu publiku různé přístupy a formy zpracování zvuku a jeho generováním formou koncertů, přednášek a workshopů na kterých si návštěvník bude moci „osahat“ a poslechnou nástroje které nejsou jen tak nikde k vidění a zároveň si bude moci nějaké instrumenty sám vyrobit.

V programu bude také setkání se sběrateli starých analogových nástrojů či hudebníky kteří se na poli elektronické hudby pohybují. Zároveň jsme díky širokým kontaktům na umělecké scéně napojeni na audiovizuální umělce, takže se neomezíme jen čistě na zvuk, ale i na jeho propojení s vizuální složkou (VJing či open source programy typu Max MSP).Chteli bychom aby došlo k dialogu mezi DIY výrobci a hudebníky, hudebními teoretiky a výtvarnými umělci takže workshop není zaměřen a priory jen na širokou veřejnost, ale i na odíky kteří se danou problematikou zabývají.
Radi bychom se pokusili demýtizovat problematiku experimentální tvorby a podnítili návštěvníky k diskursu na toto téma.
„Jakýpak experimet, přesně vím co dělám“ John Cage

Kabely a sluchátka s sebou!