Nongkran Jompo Panmongko – Collective Desires

19. 06. 2013

Nongkran Panmongkol

Projekce 3 krátkých filmů thajské umělkyně žijící ve Stockholmu. Filmy jsou její analýzou západní společnosti, kterou podrobuje testu bezprostředních emocí a logiky. Autorčina tvorba čerpá z napětí mezi realitou rychle se rozvíjejícího a emancipujíciho se světa jihovýchodní Asie a pozvolného poklidného tempa života na starém kontinentu. Toto napětí je patrné z jejího hodnocení mezilidských – společenskćh vztahů, negativních dopadů západní demokracie na jinak přirozeně dynamické kolektivní vědomí. Pokračující západní emancipace vychovává osamocené, osvobozené jedince, kteří jsou ale zároveň aptičtí a kolektivně mrtví.

MENU: Green curry z kuchyně paní JAW