Dotcom Music

Ondřej Kopal Kurátor: Pavel Vančát 02. 04. 2014 Facebook event

Ondřeje Kopala mi kdysi ukázala Edith Jeřábková a společně jsme tehdy protlačili tři jeho obrazy do klatovské muzejní sbírky, abychom ukázali Richardu Adamovi, že malbě rozumíme taky. Už tehdy mě zaujaly úsporně ironickou bravurou, se kterou Ondřej nasoukal do schematických nákresů dopravních prostředků vyplašené postavičky kostlivců nebo kolážovitě zkombinoval atributy jednotlivých exotických států do cestovatelské série obrazů. Až nedávno jsem pak s překvapením zjistil, že Ondřej je o dva roky starší než já, takže už atakuje kategorii „střední generace“, a v rodném Liberci mu k jubileu chystají velkou knihu. Zaslouží si ji, protože v Čechách je jen málo malířů jako on, schopných vyvážit detail s obrazovým celkem, uzavřít do soudržné plochy množinu lapidárních odkazů a přitom nemalovat jen na efekt a náhodu.

Ondřej si svoje tematické cykly komponuje jako série, zpětně testující vlastní nosnost, které mají vždycky poměrně pevné, předem dané formální i obsahové definice. Jeho nejnovější série Dotcom Music se obrací ke světu hudebních legend, respektive ikonických mrtvol. Z našich již zesnulých oblíbenců se stávají virtuální zombies, uvěznění ve vlastních webových prezentacích. Je to vlastně série o smrti a slávě v dnešní době. Mozart vedle Cobaina, Gainsbourg proti Jacksonovi (jen Madonna je potměšilou výjimkou potvrzující pravidlo). Tentokrát jsou obrazové plány pevněji definované, jakoby virtuální totalita diktovala grafické rámce. Ale právě v daných hranicích se mohou začít variovat všechny drobné atributy hudebních i virtuálních sfér, které tak dohromady tvoří soubor erbů padlých hrdinů současnosti.

Pavel Vančát, Bratislava, 2. 4. 2014, 12:15