Shluky

„Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.“ Genesis 11:6

V projektu Clusters* jsme si za výchozí bod vzaly legendu o Babylonské věži, kterou jsme si vykládala každá po svém. V jejím příběhu je velmi důležité užití prostého jazyka – symbolizuje totiž jednotu mezi lidskými rasami, díky níž mohou rasy dosáhnout společného cíle. Obě jsme se snažily nalézt metaforické vazby mezi biblickým příběhem a moderní kulturou. Projekt se sestává ze dvou prvků:

Jednak jsou to Rutiny zátiší, které hovoří o naší osobní historii, protože jsou komponovány z našich osobních předmětů. Mnoho našich vlastních věcí jsou masově vyrobené položky. Je to jedna z cest, jak ukázat, že náš svět se globalizuje víc a víc.

Výchozí bod druhého prvku výstavy je předpověď, kterou učinil Richard Nikolaus von Coundenhove-Kalergi v roce 1925 ve svém díle Praktický Idealismus: „Člověk budoucnosti bude rasy smíšené […] Euroasijsko-negroidní rasa budoucnosti, svým vzhledem podobná starověkým Egypťanům, nahradí diverzitu národů diverzitou jednotlivců.“ Urte se ve svém videu pokouší představit si fikční „rasu budoucnosti“ skrz svůj vlastní obraz, který deformují obrazy lidí z celého světa nalezených na internetu.

Ruta Pu.(1989) a Urte Janus (1990) jsou umělkyně původem z Litvy, které momentálně žijí v Londýně. Obě absolvovaly studium fotografie na Middlesex University. Na jednom tématu nejprve obvykle pracují odděleně a až poté se snaží přetavit své dvě perspektivy v jednotné dílo. Jejích hlavní témata, která zkoumají, jsou historie, mýtus, legendy, rituály a ego v současném světě, který je naprosto pohlcený informacemi i dezinformacemi. Zajímají se o to, jak by mohl mýtus fungovat v moderním diskurzu a také o roli médií a technologií v tomto procesu. Mimo jiné se zabývají tím, jak se dějiny a mytologie odrážejí v předmětech každodenní potřeby, kterými se lidé obklopují, a rovněž jejich významy, které se mění v závislosti na kontextu.

*Cluster znamená několik věcí stejného ražení, které rostou a drží pospolu.