OJ 287

BM ve spolupráci se slovenskou galerií HOTDOCK představuje:
Michaela Dutková – OJ 287

OJ 287 Výstava skúma implikácie vizuálneho fotografického obrazu do zvuku alebo naopak. Fotografie sú zámerne inštalované priamo na mieste zvukovej performance v podaní Moniky Kováčovej. Ich obsahom je systém mriežky gridu v kombinácii s prírodnými neusporiadanými štruktúrami. Ich autorka Michaela Dutková nastoľuje otázku do akej miery je možné vnímať prírodné štruktúry cez umelo vytvorený grid. Už v jej predošlých prácach sa zaoberala napríklad digitálne vygenerovanými prvkami či štylizovanou estetikou fotografického obrazu. Nejde však o prvoplánové sumarizovanie, ale autorka sa snaží ísť ďalej a svoje fotografie stavia do bezprostredného kontaktu so zvukom, čo má posúžiť na nové vysvetlenie ich významu. Výstava s názvom OJ 287 tak návšetvníkovi galérie ponúka súlad zvuku a obsahu obraz, ktorý neznamená ztotožnenie, ale doplnenie a spojenie. Zámerom inštalácie vytvorenej priamo pre priestor galérie je intenziívna komunikácia medzi médiami a jej následný zánik.