Shape of Relation: A Hybrid Intersection

Leckdy neexistují žádné důvody k tomu, aby se mezi věcmi navázalo spojení na dálku, ale když se to stane, je to svévolná událost, která může otevřít cestu kontemplaci, ve které se uvolňují nelineární přechodné prvky. Zájem projít si vztahy mezi světy, které jsou běžně od sebe vzdálené, jako technologie a mytologie. Přání vybavit si kosmické cykly ze subjektivního pohledu, i když se kosmické vize zdají být na míle daleko. Hybridní a provizorní obrobek, v němž se významně střetávají zájmy a přístupy k obydlování vesmíru.