If You Print Gold, It’s Always Brown

Výstava studentů Atelieru postkonceptuální fotografie KF/FAMU.

Počátečním impulsem výstavy If you print gold, it’s always brown bylo téma reflexe Humanistické fotografie.
Jednotlivé práce jsou volnými asociacemi tématu a subjektivními reflexemi jednotlivých studentů Atelieru postkonceptualní fotografie Famu.