Pyro Amid

Oheň pyramidy
Slovo pyramida je složeno z řeckého pyro – oheň a ze slova amid, což znamená asi tolik, jako nalézat se uprostřed. Podle antických představ byl oheň tou energií v kosmu, která pronikala vším, vše ozařovala. Je možné, že už samotné slovo pyramida nám sděluje tajemství, které v sobě tato stavba ukrývá – oheň uprostřed. Mohla by tedy být jakýmsi kondenzátorem, transformujícím nebo produkujícím biokosmickou energii neznámé podstaty.
To jen k tomu tvaru pyramidy. Jinak to že to zároven vypadá jako hierarchie hodnot je taková spíš chytrá náhoda, kterou se zabývá občas každý.
L.S.