The New Humanism

Jakákoliv jednota se stává zastaralou nebo spíše dočasnou a je často jen oportunistickou volbou. Rozpoznali jsme těkavost reality a světového řádu a přizpůsobujeme náš všední život tomuto novému prostředí, které je prakticky jen druhem bytí na hraně. Chápeme, že I pravda se vztahuje k prostředí a je opodstatněná konkrétními podmínkami, které ji umožňují se zviditelnit. Nový světový řád má mnoho pólů a koutů a vyžaduje nová etická pravidla. Ale při vědomí si všeho, co máme k dispozici (a zárověň k vyhození), tato nová pravidla se vůbec nejeví jako nová. Zastaralé druhy hierarchií, soupeření, tříd, konfliktů a předností nalézají nové cesty v našem novém světě. Co je tedy nakonec humanizmem? Hrana, kterou akceptujeme, a se kterou žijeme.

Zvuková performance Romano Krzych (FR/CZ) a http://rkz1.blogspot.cz/