Aura Dekoru

Original soundtrack:

Dekor jako zkamenělý abstraktní záznam procesů naší mysli.
Kód rituálu.
Nuly a jednicky, křížky a hvězdičky.
Dekor jako známka / sociálního postaveni / mentálního nastavení.
Ornament je počin….značka.