Illegal Space

Tika Sergia /*1995, Tbilisi, Gruzie/ je studentkou třetího ročníku Anglo-Americké Univerzity v Praze, obor Vizuální umění. V Berlinskym Modelu realizuje svou první samostatnou výstavu v rámci praktické bakalářské práce pod kurátorským vedením umělkyně Jany Babincové.

Audiovizuální 3D instalace “Illegal Space” se snaží zaměřit na systémová dogmata, neboli na politické a ekonomické systémy, které opanují subjektivní realitu každého z nás. Instalace pak poukazuje na to, že tuto situaci je takřka nemožné změnit. To podtrhuje vizuální složka, v níž jsou zachyceny současné politické a ekonomické obrazy ze všednodenní reality napříč časem a prostorem. Hudební podkres pak doplňuje instalaci tak, aby divák mohl cestovat skrze vesmír, v kterém je legální i nelegální návštěvník současně.