V ČASE

Výstava s názvom V ČASE spája dva odlišné prístupy tvorivého nazerania vo vzťahu k času. Postupujeme lineárne, achronologicky, spätne dopredu, točiac sa v kruhu, špirále, stojac na mieste. Fyzická a mentálna prítomnosť danáho okamžiku v nás prelínajúca sa s imagináciou, snom, predstavením a vlastnou demonštráciou.
Vznik diel podporil Fond na podporu umenia