Bubínek

Bubínek je tenkou membránou, která přenáší vibrace. V lidském uchu je klíčovým elementem pro přenos zvukových vjemů. V obecném smyslu je patrně nejatavističtějším nástrojem pro upoutání pozornosti.
Kolážovitá vizualita digitálních obrazů Viktora Čecha i maleb Šárky Koudelové vedle sebe často staví kunsthistorické citace a prvky moderních technologií. Čechovy tvůrčí výstupy jsou jakýmsi osobním odkladištěm vizuality i emotivních střetů s paradoxně nenaslouchající nehendikepovanou většinou. Malířská forma Šárky Koudelové sama o sobě evokuje tvarové šíření signálu, ovlivňujícího své okolí, respektive krystalizujícího skutečnost.
Výsledná výstavní realizace je pak především dialogem mezi oběma přístupy, snahou o komunikaci prostřednictvím tamtamů přes džungli vlastních idiosynkratických traumat.