Inner Accessories

Inner Accessories je happening vycházející z dlouhodobého konceptuálního projektu Fluid Identity Club. V rámci něj vznikl soubor textů volně popisujících myšlenky a emoce kroužící kolem pojmu fluidní identity (www.fluididentity.club). Inner Accessories tyto texty remediuje a adjustuje na zádovkách, typickém doplňku zejména pro městské subkultury. Texty popisující niterné stavy nošené na zádech volně odkazují na vztahy mezi tělem a emocemi. Kdo nosí koho? Berlínskej model se na jeden večer stane místem manifestace a distribuce Inner Accessories. K dispozici bude šicí stroj. Starý džísky s sebou!