Alien Crash Site

Instalace využívající nerezový odpad CNC strojů a odpad tavících pánví skláren, nalezené kořeny stromů vylovené z vody přehrady, zaplavené, když se Vačkář narodil. Fuze osobního s odcizeným, přírodního s průmyslovým, intuitivního s plánovaným, minulého s budoucím. Alien Crash Site je dystopie, budoucí místo v současnosti.