Broken Hearted Wine

Tvrdí se, že sinestralita má daleko více rozvinuté emoční cítění – lidé používající levou ruku jsou více citliví a náchylní na různé emoční výkyvy kolektivního vědomí, než mnozí lidé s dextralitou. Zdá se,že Anežka Hošková se nebojí tyto živočišné a přirozené emoce projevit – jsou totiž její nepostradatelnou součástí.
Anežka Hošková je sběratelka emocí – na hraně citlivé patetičnosti, se objevuje velká síla symbolicky projevit, co je lidem už od ne paměti přirozené.
Každý před sebou vystavuje vrstvy, aby se pak ocitl v izolaci – necítil, nevnímal a snad nebyl i směšným. Právě tenhle stereotyp Hoškovà nabourává.
Je autentická, balancující v mnoha médiích instalace, malby, kresby či performance. Bizardnost a zvrácenost není zesměšňující, naopak, dokazuje v mnohém to, co si člověk odpírá.
Být svůj. Vnímat se. Převaha jedné strany nad druhou by neměla zničit tu nejpřirozenější cestu a tou je, cesta srdcem.
/Tea Záchová/