Jindřichův model #1: Petr Nikl

Protože rok 2019 je rokem udílení 30tého ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, rozhodli se její organizátoři ohlédnout do vzdálenější minulosti Ceny a připomenout publiku některé umělecké projekty z prvních dvaceti let CJCh. Výběr je soustředěný na díla, která v kontextu doby jejich vzniku byla zvláště podnětná či progresivní, a zároveň slibují zajímavou reinterpretaci v současné situaci.
V průběhu října a listopadu budou v galerii Berlínskej model v Praze pravidelně probíhat jednovečerní výstavy vybraných umělkyň a umělců, kteří nově uchopí své projekty z účasti v CJCh a posunou je ve formě a obsahu, případně je doplní novým dílem či komentářem.

Prvním z oslovených autorů je Petr Nikl (*1960), laureát CJCh z roku 1995. Petr Nikl absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v roce 1987 a již na škole patřil k mladé generaci umělců, která zásadním způsobem formovala české porevoluční umění. Jeho všestranná tvorba zahrnuje malbu, grafiku, fotografii, performance i sochařství. Niklovy tvůrčí aktivity však vždy přesahovaly i hranice výtvarného umění – je hercem, zpěvákem, loutkohercem a spisovatelem.

Výstavní série Jindřichův model je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury České Republiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Nadace a centra pro současné umění Praha a Art District 7.