Jindřichův model #6: Rafani

Rafani: Iluze soudržnosti
“Představme si, že žijeme v harmonické společnosti, ve které se vzájemně respektujeme.”

Rafani se jako jediná umělecká skupina v historii Ceny Jindřicha Chalupeckého jejího finále zúčastnili dvakrát, v letech 2004 a 2006. Od 20. do 24. října 2006 členové skupiny v improvizovaných podmínkách před Domem umění města Brna připravovali teplá jídla a nápoje, které rozdávali kolemjdoucím. Dům umění Rafani použili jen jako zázemí a zdroj elektrické energie pro vývařovnu. Organizátorům nedali k dispozici žádná tradiční umělecká díla ani dokumentaci a do výstavních prostoru sami vůbec nevstoupili. Během vernisáže rozdali místním romským dětem barvy ve spreji a instruovali je, aby na stěnu galerie nastříkali barevná kola.
Od svého vzniku v roce 2000 zaujímá skupina na české umělecké scéně specifickou pozici svými kontroverzními projekty, které chytrým a často provokativním způsobem upozorňují na společenská traumata a tabu. K tématům jako je kolektivní paměť a vina, morálka a odpovědnost přistupují angažovaně a konkrétně. Jejich aktivity se pohybují především na poli performance a sociálních intervencí, vytvářejí ale také instalace, videoeseje a filmy. Rafani pravidelně vystavují jak v českém, tak zahraničním kontextu.