Kanibalob

knedlíky & objektová instalace malíře Evžena Šimery
Předměty se neustále vyrábí a hromadí se vedle nás. Zároveň se vývojem nových potřeb společnosti určují nové funkce, které se projevují na vzhledu předmětů. Předměty vycházející z „nových“ potřeba se potom stávají těžko identifikovatelnými z ohledu na účel k němuž byly vyrobeny. Kanibalistické objekty již nejsou vytvářené naší společností, vznikají samovolně, přirozeně, prostě přežívá ten nejsilnější. Pohlcováním starších předmětů do super-předmětu vzniká nesourodá dysfunkční mutace (Kanibalob) předmět zcela nepoužitelný.