Retoucher’s Abilities

Zberačov by možno zaujímal aj súbor mojich postupov, vylepšení a pomôcok na rozkrývanie ich zásielok. Začalo to vyžívaním sa v otváraní, nová a fyzická neposlušnosť, ktorej vďačím za hodiny radosti. Malé dômyselné nástroje časom vystriedali fingované zrážky s konármi a divokými pastromami, úmyselné strety kolies s ostrými hranami kameňov a neočakávane silný vietor, vždy s trúfalou nádejou, že balenie ochráni prepravovanú záležitosť. Občas to nevyšlo. V tom čase sa vo mne objavili schopnosti retušéra a navracali poškodeným veciam ich auru nedotknutosti alebo naopak, vylepšili prirodzené opotrebenie potvrdené ich vysokým vekom. Stopy na obaloch, archách a truhliciach zase ostávali priznané, aby sa ich nahodilosť zhodovala s údajnou príčinou ich vzniku. Postupné zvyšovanie opatrení dohľadu (zavádzaných aj bez existujúcich podozrení) išlo ruka v ruke s úbytkom môjho záujmu o manuálne otváranie všetkých úzkostlivo zabalených zásielok.
Miesto toho začalo rozvíjanie metód, ktoré by ma dostali k podstate nákladu, bez narušenia jeho prepravnej schránky.