IPS TYPOGRAPHUS

Příběh, který se chystáte přečíst – nebo možná spíše nechat se jím pohltit – je napsán na stěnách galerijního prostoru. Intervence byla provedena Stachem ve spolupráci s legiemi brouků jako součást dlouhodobé psychedelické terapie. Cílem této mezidruhové spolupráce bylo vizualizovat obavy a úzkosti, které zůstávají v cestě přátelskému soužití lidí a brouků. I když se nyní může jevit jako strašidelná kaple z kůrovcových kostí, budoucnost ji bude uznávat jako něco na způsob jeskynní malby z bouřlivého soumraku holocénu, kdy byl Gregor S. teprve protagonistou literatury a éra člověka a brouka se teprve chystala na rozjezd.