A Drifter`s Songs of Life and Death

Adam Holý, Štěpán Brož, Petr Strouhal, Tereza Zelenková, Anna Ruth, Linda Morell Kurátor: Richard Bakeš & Lenka Bakeš 10. 11. 2023 – 30. 11. 2023

Skupinová výstava Písně tulákovy o životě a smrti
v Českém centru Vídeň
První spolupráce Vienna Art Week s Prague Art Week
a Českým centrem Vídeň.

Prague Art Week ve spolupráci s Českým centrem Vídeň uvádí výstavu Písně tulákovy o životě a smrti, která v rámci programu Vienna Art Week představuje díla sedmi umělců a umělkyň, kteří ve své práci ztvárňují kontemplativní motivy putování přírodou v Česku a bývalém Rakousku Uhersku. Skupinová výstava se koná v rámci Vienna Art Week a bude k vidění od 10. do 30. listopadu 2023.

Výstava představí díla Štěpána Brože, Adama Holého, Lindy Morell, Anny Ruth, Petra Strouhala, Terezy Zelenkové, dvě původní vydání spisů Jiřího Karáska ze Lvovic a starožitné sbírkové předměty zapomenutých tuláků a romantiků z art House Hejtmánek a soukromé sbírky. Podrobnější informace o umělcích naleznete na webových stránkách.
Kurátory výstavy jsou Lenka a Richard Bakešovi.

Výstava nese název sbírky Jiřího Karáska ze Lvovic, klasika české moderny – novoromantismu a dekadence. Tématem výstavy je putování, cesta krajinou, krajinou přírodní, kulturní, mentální, ale třeba i postindustriální krajinou inteligentních strojů a nebezpečných (šílených) hyper objektů. Cesta, jako „únik“ může být nahlížena jako eskapismus z tohoto příliš „složitého“ světa, ale zároveň může být i opětovným pokusem o renesanci člověka a humanity jako takové pomocí transcendence, nomádství. Svět je jen jeden – ať je to ten „reálný“, nebo ten v našich nejhlubších představách. „Člověk by měl být tvůrcem a autorem mapy definující rovnoběžky i poledníky vlastního života“ – a otevřít tak v mechanizované době prostor pro vlastní nezávislé jednání, individualitu i úžas nad světem,“ vyzýval ke kreativnímu putování životem R. W. Emerson, americký básník a filosof, který se po vzoru evropského romantismu spirituálně vztahoval k přírodě.