Cuerpo III

Jimena Mendoza 15. 3. 2023 – 19. 3. 2023 Facebook event

Šaty mají konstrukci, která modeluje postavu.

Obdařuje ho znamením, které mu umožňuje překračovat prostor.

Šaty jsou komplexním figurálním systémem, v němž se ukrývají tkané vesmíry neoddělitelné od těla. Při jejich konstrukci se dotýkají rozmanitých a nejednoznačných procesů. Kreslí analogii mezi tělem a prostorem, který nás oběma směry vplétá do svých vlastních vzorců, jež plynou mezi lidským a nelidským, makro a mikro, neživým a živým.