Constantin Hartenstein

Constantin Hartenstein (DE) sídlí v Berlíně. Jeho praxe zahrnuje sochy z epoxidové pryskyřice a videoinstalace. Zabývá se otázkami týkajícími se maskulinity, queer těla, vyloučení a sounáležitosti, reakce na genderové kódy a sebeoptimalizace v době poháněné technologiemi.