David Helán

Web

David Helán je český umělec, který si během svých studií prošel širokým spektrem oborů počínaje zemědělstvím a lesnictvím na Mendelově univerzitě v Brně, stáží na Middlesex University až po studium na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru mediální tvorby prof. Miloše Šejna.