Eliška Konečná

Eliška Konečná (*1992) klade ve své práci důraz na materii a řemeslnost, kterou ručí za bazální dorozumění. Autorka neusiluje o tematizaci konkrétních předmětů či událostí vnějšího světa jakožto objektů či obsahů díla, které nesou další externí reference a vrstvy významu, ale o zachycení reality specifickou řečí uměleckého díla. Slovy autorky tak jde o způsob komunikace nebo přímo o popis vlastní percepce.
https://www.traditionrolex.com/37