Víc než dvě oči

Badiou mluví o tom, jak je pro filozofa důležité být zamilovaný (stejně jako být aktivistou, umělcem a vědcem). Pro Badioua je láska podmínkou filozofie. Láska je pátrání po pravdě, tj. bytí-ve-světě, které je žito dvěma namísto jednoho. Být ve dvou znamená pro Pobytové jsoucno proměnu odhalenosti (pravdy) jednotlivých bytostí.
Láska je čerstvě vykácená mýtina. Badiou vysvětluje, jak se jeho postoj k lásce liší od Levinasovy pozice (setkání s druhým není zakoušením druhého). Láska je existenciální projekt – zahrnuje něčí bytí-ve-světě.